Opgericht in 1714 en te typeren als een vriendenclub, die elkaar vinden in het genoegen van de meer dan 300- jarige oude traditie, maar vooral in het houden van bijen.

Traditiegetrouw zijn zowel de vrouwen als mannen binnen ons Gilde genaamd Gildebroeders. Enerzijds zijn er de imkers en anderszijns de Gildebroeders die meer aan de Gilde activiteiten hechten. Dit geeft 2 stromingen binnen het Gilde hetgeen uniek is in de historie. Dit is opgenomen in onze statuten.

Nieuwe leden (aspirant-Gildebroeders) kunnen na bewezen voortgang in het bijenhouden en het slagen van de beginnerscursus volgens traditie worden bestoven tot Gildebroeder, onafhankelijk welke stroming zij binnen het Gilde aanhouden dan wel beide.

We hebben voor onze leden een bijenstal in Made alwaar in het bijenseizoen elke zaterdag ochtend tussen 11-12 uur informatie en onderricht gegeven wordt door de BijenWerkGroep (BWG). Kom gerust een langs! Ook kunnen leden hier hun bijenkast wegzetten, in overleg met de Stalmeester.




Visie en Missie van het Gilde

  • Visie

  • Het bevorderen van de bijenhouderij in de regio Midden- en West Brabant volgens voortschrijdend inzicht, alsmede het nemen van een verantwoorde rol op milieugebied.

  • Het erkennen van het Gilde als bindend element in de samenleving en het bewaken van de waarden van ons eeuwenoud broederschap als Gildebroeder.

  • Missie

  • Het overdragen van kennis, aangaande het houden van bijen, door middel van instructie en opleiding aan eenieder. 

  • Het verantwoord ondersteunen van activiteiten op het gebied van het houden van bijen binnen onze regio en het bieden van mogelijkheden hiervoor aan geïnteresseerden.

  • Het onderhouden en hooghouden van traditionele, cultuurhistorische waarden door middel van Gildeactiviteiten.